Kontakt

ARNO s.r.o.

Lučenská 89
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 44 813 988
Konateľ: PaedDr. Anna Máté Ivaničová
obchodný zástupca: Róbert Máté
tel. +421905357854